Theologie is een boeiend vakgebied binnen de wijsbegeerte en heeft van oudsher, dankzij de kerk, een belangrijke plaats binnen de wetenschap. Over de hele wereld wordt theologie onderwezen en bedreven. Als je op zoek gaat naar deze discipline, kom je meestal (zo niet altijd) terecht op websites, die sterk of minder sterk verbonden zijn aan stichtelijke instellingen. Zo vind je theologie bij Protestantse en Katholieke universiteiten zoals de VU, Katholieke Universiteit Tilburg, Katholieke Universiteit Leuven. Maar ook bij niet-universitaire opleidingscentra (die niet het predicaat universiteit mogen voeren) zoals de christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Windesheim. Je vindt een overzicht hier.

Om de academische accreditatie te houden, moeten universiteiten in hun opleidingstraject aan de wetenschappelijke kaders voldoen, waardoor op universiteiten ook veel aandacht wordt besteed aan wetenschappelijke onderzoeksmethoden, taalonderwijs, bronnenonderzoek, schrijfvaardigheid en meer van deze interdisciplinaire vakken.

De theoloog (deze site) hoopt in een behoefte te voorzien die nieuwsgierige mensen hebben over theologie en het nut binnen diverse culturen, door informatie vanuit alle windhoeken samen te brengen op een plek, die overal verspreid in boeken en op internet te vinden is, maar hier centraal wordt neergezet.

Word daarom lid van De Theoloog

De theoloog biedt de leden een podium voor commentaar en lezersbijdragen. Het lidmaatschap biedt u o.a. het volgende:

  • U bent de eerste die van nieuwe berichten op onze site op de hoogte wordt gesteld.
  • U bepaalt mede welke onderwerpen op de site worden uitgediept en kunt daar ook aan bijdragen!
  • U wordt exclusief uitgenodigd voor fysieke bijeenkomsten waarin theologische thema’s en filosofische thema’s verder worden belicht.
  • U krijgt 50% korting op de entreeprijs van alle conferenties, waar ‘De theoloog‘ ook aan deelneemt.

Dit is slechts een kleine greep uit het totale aanbod. Het totale aanbod wordt ook mede door u bepaald.

Word lid: Schrijf een mail aan ‘info@detheoloog.nl‘ met daarin uw contactinformatie en in ieder geval uw naam. Als u wil, voeg dan ook uw telefoon nummer toe, waarop we u kunnen bereiken, uw huidige leeftijd en hoe u wenst te worden aangesproken (Mw, Dhr, Drs, Dr. Meneer, Mevrouw, Juffrouw, … noem maar op).

De site verwijst naar theologen, filosofen, denkers en anderen, die naar ons inzicht een belangrijke rol vervullen in het vormen van de theologische wijsbegeerte. Die wijsbegeerte moet dan wel vooral gekenmerkt zijn door objectiveerbare waarnemingen en feiten, dus vooral en alleen verifieerbare verhalen, en dus geen meningen, leugens en wat dies meer zij.

Ze hoopt ook de lezers aan te zetten tot het doen van eigen onderzoek, en daagt de lezers uit om te reflecteren op datgene wat op deze site gepubliceerd is. Daarbij zijn alle reacties welkom, zolang ze maar verschoond zijn van meningen, dogma’s, leugens, beledigingen etc, kortom alles, wat een constructieve bijdrage en vermeerdering van kennis in de weg zit.