De theoloog (gr: theos=god, logos=woord/leer) is letterlijk vertaald ‘godsleer’. Dat impliceert, dat de theoloog zich met god en goden bezig houdt, of in ieder geval wil leren over god/goden.

Maar de theoloog is tegenwoordig niet meer (alleen) bezig met god/goden en beweegt zich meer en meer op het ethische vlak, het vlak, dat van oudsher is toegeschreven aan de filosofie (de vriend van de wijsheid) .

Op deze site vindt u blogs, verhalen en commentaar over god en goden, die de theoloog de moeite waard vindt om te delen met het world wide web.

De theoloog hoopt daarbij, dat u er iets aan heeft en dat u er wellicht iets mee doet, bijvoorbeeld, door uw bijdragen aan ons op te sturen: info@detheoloog.nl.

Om een indruk te geven welke vragen beantwoord worden en welke niet volgt een kort overzicht (niet volledig).

Wat zeker NIET beantwoord wordt (omdat dat niet kan of omdat we dat niet willen):

Wat is de zin van het leven of waartoe zijn we op aarde?

Waarom gaan we dood? En wat is dood?

Wie was Mohammed? Heeft hij ooit bestaan? Of komt hij nog? En zo ja, hoe (her)kennen we hem?

Is er een leven na de dood?

Wat wel geprobeerd wordt om te beantwoorden, maar zeker niet gaat lukken:

Heeft Jezus ooit bestaan? Of komt Jezus ooit nog op aarde?

Bestaat er een god en zo ja hoe kunnen we hem (her)kennen. Zo nee, waarom niet?

Wat zeker beantwoord wordt:

Wat is theologie en wat doet een theoloog?

Wat zijn de belangrijkste thema’s?

Wat onderscheidt de theoloog van de filosoof?

Hoe is de theologie ontstaan en wanneer?