Er zijn bibliotheken volgeschreven met bovenstaande vraag als centrale thema. Tegenwoordig, met de onuitputtelijke mogelijkheden van internet is het eenvoudig om te putten uit de ontelbare schat van informatie over dit onderwerp.

Vandaar dat u op deze site vooral verwijzingen zult aantreffen naar bronnen, die de vraag in ieder geval ter hand nemen.

Om in Nederland te beginnen:

In 2015 schreef Ds. Edward van der Kaaij het boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom De echte Jezus onthuld’ waarin hij aantoont, dat er nooit een historische Jezus heeft bestaan. Na het verschijnen van het boek heeft hij er een uitgebreid blog aan gewijd en er zijn levenswerk van gemaakt om in blogstijl zijn verhaal verder onder de aandacht te brengen.

Hij is helaas niet meer onder ons (hij stierf op 14 oktober 2023, op 71-jarige leeftijd), maar zijn boek is hier te verkrijgen en zijn blogs zijn hier te vinden. Deze site hoopt een gedeelte van zijn werk voort te zetten en lezers aan te moedigen om op deze site bijdrages te (blijven) leveren.

Edward vertelt over zijn boek bij ‘In Gelderland Live’:

Hij was niet de eerste, die zich aan dit onderwerp waagde, en ook niet in Nederland. In 2007 verscheen een boek van de dominee Klaas Hendrikse: ‘Geloven in een god die niet bestaat’. Het deed veel stof opwaaien en in het boek pleit Klaas om vooral te geloven, maar niet de verhalen letterlijk te nemen. In feite doet hij een pleidooi voor het gebruiken van de religie als cultuurfenomeen, waaruit het Christendom in ieder geval is ontstaan. Zijn boek is ook nog verkrijgbaar.

Enige tijd later in 2011 verscheen van zijn hand ‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon‘. Geschreven, zo zegt hij zelf, om in een behoefte te voorzien van gelovigen, die na zijn eerste boek gelezen te hebben, met veel vragen bleven zitten.

Buiten Nederland bestaat de vraag uiteraard ook. En met name in het Engels sprekende deel is een enorme schat aan waardevolle informatie te vinden over de beantwoording van de vraag:

Een bijzondere bron van historisch onderzoek naar het bestaan van Jezus van Nazareth is te vinden in de werken van Richard Carrier. De theoloog las zijn boek ‘On the historicity of Jesus’ en concludeert dat de complete inhoud van dit boek te vinden is op YouTube als u Richard Carrier zoekt. Veel interessante opnames, TEDx optredens, maar ook debatten met o.a. ‘hard-core’ creationist William Lane Craig, waarvan er hier een interessant voorbeeld is te zien. Over William Lane Craig gesproken, hij is een prachtig voorbeeld van een persoon die het bestaan van god tot een business heeft gemaakt. Hij is schatrijk, leeft van debatteren en schrijft boeken over het creationisme en alle daaruit voortkomende overtuigingen. Zeer interessant.